ดาวโหลดเอกสาร

Home

โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม จัดงานฉลองเทศกาลทานาบาตะ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7 เดือน 7 ของทุกปีของญี่ปุ่น พิธีเปิดโดยนายสมิทธ์ ปุตตะลอ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม จัดโดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น โดยในงานมีทั้งแขกรับเชิญชาวญี่ปุ่น ชาวไทย ครูและบุคลากร ผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่า รวมทั้งนักเรียนทุกระดับชั้นให้ความสนใจและร่วมกันเขียนคำขอพรกันอย่างคับคั่ง ถึงแม้บรรยากาศจะชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝน แต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน สมความตั้งใจของนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ต้องการแต่งแต้มสถานที่ให้มีบรรยากาศแบบญี่ปุ่น <<ภาพกิจกรรม>>

 

เนื่องด้วยวันที่ 14-15 มิถุนายน 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมได้จัดค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1,2 และนักเรียนชุมนุมรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีรองผู้อำนวยการ ดร.สมเกียรติ จรเกตุ มาเป็นประธานเปิดค่ายพร้อมทั้งให้โอวาทดีๆแก่นักเรียน <<< ภาพกิจกรรม>>>

 

เนื่องด้วยโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมได้มีการจัดกิจกรรมวันวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ในวันที่ 1กรกฏาคม มิถุนายน พ.ศ. 2557 โดยผู้อำนวยการ นายสมิทธ์ ปุตตลอ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิด ให้โอวาท แกลูกเสือ-เนตรนารี จากนั้นได้ให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้ทวนคำปฎิญาณของลูกเสือ และคณะผู้กำกับลูกเสือให้นำพา ลูกเสือ-เนตรนารีเดินสวนสนาม จากนั้นก็ได้บำเพ็ญประโยชน์พัฒนาโรงเรียน >>ภาพกิจกรรม>>

 

เนื่องด้วยโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมได้มีการจัดงานวันสุนทรภู่ ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 โดยผู้อำนวยการ นายสมิทธ์ ปุตตลอ ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิด ให้โอวาท แกนักเรียนที่เข้าร่วมงาน ภายในงานก็จะมีการแสดงต่างๆ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และการประกวดร้องเพลงนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ กิจกรรมวันสุนทรภู่ก็ เป็นกิจกรรมที่ดีสามารถทำให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์   <<ภาพกิจกรรม>>

 

โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมที่ นักเรียนของเราสามารถสอบผ่านรอบข้อเขียนทุน AFS ได้ในระดับประเทศจำนวน 2 คน คือ นายจักรพงศ์ แก้วดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 และ นายทีปกรณ์ บุญแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โดยมีผู้อำนวยการ นายสมิทธ์ ปุตตะลอ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีด้วย

 

เนื่องด้วยวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2557 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมได้มอบทุนการศึกษาแกนักเรียน โดยมีผู้สนับสนุนดังนี้ คุณชัญญา อยู่ดี  มอบทุนให้ 2000 บาท คุณแม่บุญพันธ์ ผลหลายตา  1000 บาท มอบให้ได้แก่ น.ส.สุวนันท์ ศรีเงิน จำนวนเงิน 1500 บาท และ น.ส.วนิดา คำยานะ จำนวนเงิน 1500 บาท  ทุนจากเรียนอัครภัณฑ์ ทุนต่อเนื่อง/ภาคเรียน จำนวน 3000 บาท มอบทุนได้แก่ น.ส.อาธา จูเปีย จำนวน 1500 บาท และ น.ส.เมธาวี จันตานาม จำนวน 1500 บาท  ทุนมูลนิธิยุวพันน์ จำนวน 3500 บาท มอบให้แก่ ด.ญ.ปิยะมาศ เป็งใจ จำนวน 3500 บาท โดยมีผู้อำนวยการสมิทธ์ ปุตตะลอ มามอบทุนแก่นักเรียนพร้อมทั้งให้โอวาทสิ่งดีๆแก่ตัวนักเรียนด้วย

 

เนื่องด้วยโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมได้มีการจัดพิธีไหว้ครู ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557 โดยผู้อำนวยการ นายสมิทธ์ ปุตตลอ ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิด ให้โอวาท ในพิธีไหว้ครูครั้งนี้ทำให้นักเรียนแสดงถึงความกตัญญูกตเวที ต่อพ่อครูแม่ครู    <<ภาพกิจกรรม>>

 

โรงเรียนเวียงป่าเป้าขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจินตนา สงค์ศรีอินทร์ ที่สอบผ่านและเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ในโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ได้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 และ 5-6  ในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2557 โดยมี  นายนิคม นามเสถีนร นายกสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม มาเป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองได้มีการมอบเกียรติบัติกับนักเรียนที่เรียนดีและทุนการศึกษาผู้ปกครองได้มีการพบปะกับครูที่ปรึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันและข้อตกลงต่าง ๆ <<ภาพกิจกรรม>>

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ที่ได้เข้าศึกษาต่อมหาวิยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยอื่นๆ ขอให้ลูก ม่วง - ขาว จงเดินตามความฝันที่ตัวเองเลือกไว้ ให้ตัวเองประสบผลสำเร็จ ต่อไป

 

เนื่องด้วยโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมได้มีการอบรมโครงการเข้าค่ายคุณธรรมนำวิชาการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยมีครูอุทิศ ณ วิชัย ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิด ให้โอวาท ในโครงการครั้งนี้นักเรียนจะได้นำความรู้จากการเข้าค่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและในอนาคต  <<ภาพกิจกรรม>>

 

ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มารับหลักฐานการจบ
ประกาศรับสมัคร ครูผู้สอน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
ประกาศรับสมัคร ครูผู้สอน สาขาวิชา พลศึกษา โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4

 

 

สพฐ.นันยาง โกลหนู ไทยแลนด์ เลเจนด์คัพ
โปรเเกรมการเเข่งขันบาสเกตบอล สพฐ. จังหวัดเชียงราย
การแข่งขันละครภาษาอังกฤษระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2557
คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2557
ประกาศผล การประกวดระเบียบเเถว ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2557 (Logo)
แข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน "โฟร์โมสต์ไทยแลนด์คัพ ศึกเยาวชนสำหรับนักกีฬาชาย อายุ 14 ปี"
ผลคะเเนนรวม การประกวดระเบียบเเถว ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2557
โครงการสืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 8
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจวัฒนธรรม

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

bigboss.jpg

ข่าวการศึกษา

ส่งแบบทรงผมนร.ให้ครม.เห็นชอบ
   ส่งแบบทรงผมนร.ให้ครม.เห็นชอบ ศธ.เสนอร่างกฎแบบทรงผมนักเรียน ดันเข้า ครม.หลังพบปัญหาโรงเรียนยึดเกณฑ์ทรงผมนักเรียนแตกต่างกัน นอกจากนี้ยังเร่งแก้ระเบียบรถ โรงเรียนติดเซ็นเซอร์ นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงภารกิจเร่งด่วนว่า ขณะนี้มีเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และที่กำลังดำ
ยอดสมัครแกต-แพตลดลง
   ยอดสมัครแกต-แพตลดลง ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษา แห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยผลการรับสมัครทดสอบความถนัดทั่วไปหรือแกต และการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพหรือแพต ครั้งที่ 1/2557 สอบเดือนธันวาคม 2556 ว่า ขณะนี้ได้ปิดรับสมัครไปแล้วโดยมีผู้สมัครทั้งสิ้น 354,152 คน ชำระเงิน 335,950 คน
อธิการฯ 19 มหาวิทยาลัย จับมือแถลงต้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม
   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ออกแถลงการณ์ต้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรมใจความว่า ตามที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ที่มีเนื้อหาให้นิรโทษกรรมแก่บรรดาการกระทำทั้งหลายทั้งสิ้นของบุคคล หรือประชาชนที่เกี่ยวเนื่อง
สพฐ.สรุป ตกซ้ำชั้นแค่ป.1-3 ถ้ายังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อีกขยายไปถึงป.4-6
   สพฐ.สรุป"ตกซ้ำชั้น"แค่ป.1-3 ถ้ายังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อีกขยายไปถึงป.4-6/ระดับมัธยมให้เรียนซ่อมรายวิชา อภิชาติ พร้อมจ่อเสนอร่างระเบียบตกซ้ำชั้นให้ อ๋อย พิจารณาสัปดาห์หน้า เปลี่ยนเรียนตกซ้ำชั้นแค่ ป.1-ป.3 ส่วนที่เหลือให้เรียนตกซ้ำรายวิชา แต่ถ้ายังอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อาจขยายไปถึง ป.4-6 ช่วงชั้นที่เ

เว็บที่ใช้บ่อย

 


feed-image Feed Entries

โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมตั้งอยู่ ณ เลขที่ 212 หมู่ที่ 1 ตาบลเวียง อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57170
โทรศัพท์ 053-781376 เว็บไซต์ของโรงเรียน คือ www.wpk.ac.th และ E-mail wpkwittaya@gmail.com
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ติดต่อเรา